ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση για το προσωπικό (τακτικό-ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ