Διακήρυξη

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση -Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης” 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΔ 1.3 ΘΕΡΜΕΣ

ΥΔ 1.4 ΘΕΡΜΕΣ

ΥΔ 1.5 ΘΕΡΜΕΣ

ΥΔ 1.6 ΘΕΡΜΕΣ

ΥΔ 1.7 ΘΕΡΜΕΣ

ΥΔ 1.8 ΘΕΡΜΕΣ

ΥΔ 4.2 ΕΧΙΝΟΣ

ΥΔ 4.3 ΕΧΙΝΟΣ

ΥΔ 4.4 ΕΧΙΝΟΣ

ΥΔ 4.5 ΕΧΙΝΟΣ

ΥΔ 5.2 ΜΑΝΤΑΙΝΑ

ΥΔ 5.3 ΜΑΝΤΑΙΝΑ

ΥΔ 9.2 ΑΛΜΑ

ΥΔ 9.3 ΑΛΜΑ

ΥΔ 9.4 ΑΛΜΑ 

ΥΔ 9.5 ΑΛΜΑ

 

 

ΥΔ 10.2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ_ΑΡΝΑΟΥΤ

ΥΔ 10.3 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ_ΑΡΝΑΟΥΤ

ΥΔ 10.4 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ_ΑΡΝΑΟΥΤ

ΥΔ 10.5 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ_ΑΡΝΑΟΥΤ

ΥΔ 11.2 ΔΙΑΦΟΡΟ

ΥΔ 2.2 ΠΑΧΝΗ

ΥΔ 2.3 ΠΑΧΝΗ

ΥΔ 3.2 ΩΡΑΙΟ

ΥΔ 6.2 ΜΥΚΗ

ΥΔ 6.3 ΜΥΚΗ

ΥΔ 7.2 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

ΥΔ 7.3 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

ΥΔ 8.2 ΠΡΟΣΗΛΙΟ

ΥΔ 8.3 ΠΡΟΣΗΛΙΟ