ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) επιτοίχιων θερμοπομπών στο γραφείο του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου και στο γραφείο του Τμήματος Δημοτολογίων, όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ