Γνωστοποίηση διαδικασίας για την κάλυψη της θέσης γενικού γραμματέα

Γνωστοποίηση διαδικασίας για την κάλυψη της θέσης γενικού γραμματέα στο Δήμο Μύκης.

Γνωστοποίηση.