ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” του Δήμου Μύκης, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ