Αναστολή λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Κενταύρου

Με την 167/2020 απόφαση του Δημάρχου Μύκης αναστέλεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Κενταύρου.

Απόφαση 167/2020.