Πρόγραμμα απολύμανσης δημόσιων χώρων και σχολικών κτιρίων Δήμου Μύκης

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα απολύμανσης δημοσιων χώρων και σχολικών κτιρίων Δήμου Μύκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ