Υπόμνημα για τη διευκόλυνση των κτηνοτρόφων

Υπόμνημα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των κτηνοτρόφων της κοινότητας Εχίνου προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες του ζωικού τους κεφαλαίου.

Υπόμνημα 

Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου – κτηνοτρόφου