Πρόσκληση για σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) 29-3-2020

Πρόσκληση για σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 29-3-2020