ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : “ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΡΥΣΟ”

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

“ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΡΥΣΟ”

Διακήρυξη

Περίληψη

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 04-05-2020

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΤΕ.Υ.Δ. (σε pdf)

Τ.Ε.Υ.Δ. (σε Word)

Τοπογραφικό

Πρόταση 1

Πρόταση 2

Πρόταση 3