Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια λογισμικού

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια λογισμικού

ενεργοποίησης τού Διατραπεζικού Συστήματος «ΔΙΑΣ» στα Ειδοποιητήρια  Πληρωμής Οφειλών