ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επιπλέον ειδών φαρμακείου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” της ΚΔΕΜ, λόγω των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν για τον περιορισμό του Covid-19, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ