ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης, στα πλαίσια προληπτικών  ενεργειών προς αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, προτίθεται να τυπώσει φυλλάδια προς ενημέρωση όλων των δημοτών, σύμφωνα με τη συνημμένη περιγραφή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ