Δελτίο Τύπου 10-6-2020 -Λειτουργία Δήμου την 11η & 12η Ιουνίου 2020 -Απολύμανση εγκαταστάσεων

Δελτίο Τύπου 10-6-2020 -Λειτουργία Δήμου -Απολύμανση εγκαταστάσεων