ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ PRESS CONTAINER ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 110/13-07-2020