ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί να προβεί στην προμήθεια υφασμάτινων ολόσωμων φορμών εργασίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες καθαρισμού – απολύμανσης όλων των δημοτικών χώρων, σε όλους τους οικισμούς, στα πλαίσια ενεργειών εξάπλωσης του COVID-19, όπως αναλύεται στη συννημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ