Οριστικοί πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020

Σε συνέχεια  της ανακοίνωσης ΣΟΧ(1/6989/24.08.2020 , ΑΔΑ : ΨΡΥΗΩΚΛ-Θ2Β) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Μύκης ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οριστικός πίνακας κατάταξης.

Οριστικός πίνακας κατάταξης – Διοριστέοι.

Οριστικός πίνακας κατάταξης – Επιλαχόντες.

 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Οριστικός πίνακας κατάταξης.

Οριστικός πίνακας κατάταξης – Διοριστέοι.

Οριστικός πίνακας κατάταξης – Επιλαχόντες.