Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ