Ανακοίνωση πρόσληψης ΣΟΧ 2/2020 προσωπικού 8μηνης απασχόλησης

Ανακοίνωση πρόσληψης ΣΟΧ 2/2020 προσωπικού 8μηνης απασχόλησης

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 02.12.2019

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 6 (σε WORD)   (σε PDF)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 7/12/2020.