Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Πρόσκληση  για την προμήθεια επιπλέον ειδών φαρμακείου

για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του προγράμματος

Βοήθεια Στο Σπίτι της ΚΔΕΜ , λόγω των αυξημένων αναγκών

που προέκυψαν για τον περιορισμό του COVID-19 και της

γενικής κατάστασης που επικρατεί με την

πανδημία του κορονοϊού.