Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων δεύτερης ευκαιρίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων δεύτερης ευκαιρίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ