Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωγνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης : ¨Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό της Σμίνθης¨.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΧΑΡΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ αρχείο pdf , αρχείο word