Συνολική ονομαστική κατάταξη υποψηφίων ΣΟΧ3/2020

Πίνακας με τη συνολικήκατάταξη των υποψηφίων της ΣΟΧ3/2020 πριν την εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΔΩ.