Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου κατόχων μηχανημάτων έργου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ