Λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Κενταύρου για το διάστημα από 18.01.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Έχοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 3060 : «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 ως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»  ,  ενημερώνουμε τους πολίτες και τους πωλητές λαϊκών αγορών ότι :

Η Λαϊκή Αγορά του Κενταύρου  θα λειτουργήσει με τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές  καθώς , δεδομένης της υφιστάμενης στελέχωσης της αγοράς δεν καταστρατηγούνται τα ποσοστά της παραπάνω απόφασης.

Επισημαίνεται ότι :

  1. Τηρείται  απόσταση πέντε (5) μέτρων μεταξύ των πάγκων.
  2. Επιβάλλεται η χρήση μάσκας από όλους τους πωλητές και καταναλωτές και η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
  3. Τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής υγιεινής.