Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ