Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας διενέργειας χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου ύδατος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ