Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας : ” Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών σε οικισμούς του Δήμου”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ