Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλειδαριών και λουκέτων για τις ανάγκες αντλιοστασίων και υδατοδεξαμενών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ