Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης : ” Πιαδικές χαρές σε οικισμούς του Δήμου Μύκης. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΕΥΔ