Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Μύκης για το έτος 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ