ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για απαλλαγή τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού σε ΜΗ ηλεκτροδ. ακίνητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για απαλλαγή τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού σε ΜΗ ηλεκτροδ. ακίνητα