Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ