Χρηματοδότηση του Δήμου Μύκης από το Υπουργείο Εσωτερικών

Χρηματοδότηση του Δήμου Μύκης με το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για αγορά μηχανήματος έργου JCB.

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ