Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας

Διακήρυξη σύμβασης προμήθειας ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστο 12 κ.μ. , με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ