,

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο – Κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ