,

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη , με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικά 34 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μύκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ (1/2021)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ