,

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο – Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ