,

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Έκτακτη) – 39/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                      Σμίνθη, 18/10/2021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                              Αριθμ. Πρωτ.: 6836

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (δήμαρχος – πρόεδρος)
2. Σαχινλή Ριτβάν5. Ραμαδάν Μπαχρή
3. Μπουγιουκλού Χουσεΐν6. Κιούρτ Αχμέτ
4. Αγγούσογλου Εργκιούλ7. Μέτσογλου Οντέρ

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Οργάνου, την 18/10/2021 ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 13:45 μ.μ.., ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικώς με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που παρατίθενται παρακάτω, διά περιφοράς, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρίθμ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87):

ΘΕΜΑ (1ο):Λήψη απόφασης για παράταση ισχύος των προσφορών και εγγυητικών επιστολών

συμμετοχής του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Ωραίου Δήμου Μύκης»(Εισηγ.: Δ. Πλουμιστού)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ

ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ