,

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Σμίνθη, 21/10/2021

        ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΗΣ                                                                                Αριθ. Πρωτ.:6899

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                           

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η  (3η)

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

1.   Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)

2.   Αγγούσογλου Εργκιούλ

3.   Σαχινλή Ριτβάν

4.   Καλεντζή Χικμέτ

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010, και σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), σας καλούμε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης, που θα γίνει στις 25/10/2021, ημέρα Δευτέρα, και από ώρα 09:00έως ώρα 11:00. Τα θέματα της συνεδρίασης θα αποσταλούν στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε μέλους του Επιτροπής. Όσα μέλη δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θέλουν να έχουν τα θέματα της εισήγησης, θα επικοινωνούν, είτε με τον Δήμαρχο Μύκης (ή την Γραμματεία Δημάρχου), είτε με τους εισηγητές των θεμάτων, για να τους αποσταλούν αυτά με τον κλητήρα του Δ. Μύκης.

Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ως εξής: Από ώρα 09:00 (έναρξη συνεδρίασης), έως ώρα 11:00 (λήξη συνεδρίασης), τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώνουν το κάθε ένα προσωπικά τον Δήμαρχο Μύκης (ή τη Γραμματεία του Δημάρχου) για το τι αποφασίζουν για τα θέματα της συνεδρίασης, μέσω των εξής τριών τρόπων:

1)  Τηλεφώνου, στον Δήμαρχο Μύκης, στο 2541352342, ή στη Γραμματεία του Δημάρχου, στο  2541352300.

2)  Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δημάρχου Μύκης, στο dimarxosmykis@gmail.com.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου και υπηρεσιών σε έκτακτες ανάγκες. (Εισηγητής: Δημήτριος Συμεωνίδης, τηλ. 2541352334).

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής