Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου

Διακήρυξη μίσθωσης ακίνητου στον οικισμό της Σμίνθης για τη στάθμευση οχημάτων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ