,

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο – Έκτακτη Δια περιφοράς Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

        ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                       Σμίνθη 24/11/2021

         ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 7540

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

Fax: 2541083016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 18η/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης σήμερα 24/11/2021, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 13:30 έως και ώρα 14:30 όπως συμμετάσχουν σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, για άμεση λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-3-2020) και την υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (α) δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παράγραφος 5, του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1 του ν. 4635/2019.

Η εισήγηση του έκτακτου θέματος θα αποσταλεί στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε μέλους του Δ.Σ. Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θέλουν να έχουν την εισήγηση του θέματος, θα επικοινωνούν, είτε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για να τους αποσταλεί αυτό με τον κλητήρα του Δ. Μύκης, είτε θα απευθύνονται στους πολιτικούς τους αρχηγούς για σχετική ενημέρωση.

Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ως εξής: Από ώρα 13:30 (έναρξη Δημοτικού Συμβουλίου), έως ώρα 14:30 (λήξη Δημοτικού Συμβουλίου), οι δημοτικοί σύμβουλοι θα ενημερώνουν ο κάθε ένας προσωπικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για το τι ψηφίζει για το θέμα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, μέσω των εξής δυο τρόπων:

1) Τηλεφώνου, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στο 2541352311 (σταθερό) ή και 6945755116  (κινητό).

2) Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Προέδρου Δ.Σ., στο sahinspor@hotmail.com.

ΘΕΜΑ:Παραχώρηση χρήσης στον Δήμο Μύκης γηπέδου στον οικισμό Δημαρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κουστσή Εργκιούλ