,

Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων

Απόφαση 766/2021 του Δημάρχου Μύκης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων στον οικισμό του Κενταύρου Δήμου Μύκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ