,

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 14/01/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 280

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (2η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 18/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση τροποποίησης της 4694/15-7-2019 σύμβασης για χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων Δ. Μύκης. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Χορήγηση 1ης παράτασης της υποβολής φάσης Ι της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΑΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ», αναδόχου ΗΛΙΑΔΗΣ-ΜΠΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε., ποσού 44.020,00€. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Αποδοχή της ένταξης του έργου του Δήμου Μύκης: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης του Δήμου Μύκης» του Δήμου Μύκης, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προϋπολογισμού 1.315.163,11 €. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς της Δ.Κ. Μύκης», αναδόχου Μπέλτσο Χακή. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση των PRESS CONTAINER απορριμμάτων σε οικισμούς του Δήμου Μύκης», αναδόχου Κ/Ξ Αχριάν Μουσταφά-Κεχαγιά Αχμέτ. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

7ο θέμα: Χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Οικισμού Εχίνου» συμβατικού προϋπολογισμού 72.912,00 € με το Φ.Π.Α. (58.800,00 € + 14.112 € Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ”. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

8ο θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ανάπλαση Οικισμού Εχίνου» συμβατικού προϋπολογισμού 72.912,00 € με το Φ.Π.Α. (58.800,00 € + 14.112 € Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ”. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

9ο θέμα: Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ. Μύκης», συνολικής δαπάνης 30.903,92 € χωρίς Φ.Π.Α. και 38.320,86 με το Φ.Π.Α. 24%. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

10ο θέμα: Ακύρωση της υπ’ αριθμόν 1/2022 (ΑΔΑ 9ΥΠΨΩΚΛ-ΗΚΙ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μύκης και κατεπείγουσα ανάθεση εκ νέου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αντλιοστασίων Λυμάτων Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού 18.594,05 €. (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν