,

Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων 2ης ευκαιρίας.

Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων 2ης ευκαιρίας στη Μύκη και τον Κένταυρο την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 για την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ