,

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 21/01/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 490

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (3η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 25/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση 1ης/2022 τροποποίησης προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Μ. (Εισηγητής: Εγιούπ Ραχμή).

2ο θέμα: Έγκριση Χ.Ε.Π. προπληρωμής για μετατόπιση επίτονου (καλωδίου) στον οικισμό Ωραίου. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μύκης, για το έτος 2022. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού άνω των 30.000€ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2022. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά τη διαγωνιστική διαδικασία προμηθειών και επιτροπών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, για το έτος 2022. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το έτος 2022. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

7ο θέμα: Χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της σύμβασης του  έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων», αναδόχου Σιδηρόπουλου Σάββα. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

8ο θέμα: Εκχώρηση απαιτήσεων ποσού 185.504,00€ από την υπ’ αριθμόν 6910/21-10-2021 υπογραφείσα σύμβαση για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 12 κ.μ.» προς την εταιρεία ΕΡΓΟΤRAK. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

9ο θέμα: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Εφοριών Δ. Μύκης οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν