,

Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων

Για την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών , αναστέλλεται η λειτουργία όλων ( Πρωτοβάθμιάς και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα σχολεία 2ης ευκαιρίας) των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Μύκης , την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ