,

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων (Πρωτοβάθμιάς και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα σχολεία 2ης ευκαιρίας) των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Μύκης , την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ