,

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων (Πρωτοβάθμιάς και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Μύκης , την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ