,

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 17/02/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 1286

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (6η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 21/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση σχεδίου Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) 2022 Δ. Μύκης. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης από το Αθλητικό Σωματείο «ΑΕΤΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ». (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

3ο θέμα: Απαλλαγή Υπολόγου ΧΕΠ Προπληρωμής με Απόδοση Λογαριασμού (μετατόπιση επίτονου στον οικισμό Ωραίου). (Εισηγητής: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

4ο θέμα: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Εφοριών Δ. Μύκης οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

5ο θέμα: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Εμήν Σουρή. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

6ο θέμα: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μύκης» ποσού 23.732,94€ αναδόχου Σιδηρόπουλου Σάββα. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

7ο θέμα: Ένταξη πράξης με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού 500.000,00€ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

8ο θέμα: Έγκριση της τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού 500.000,00€. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

9ο θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και της τεχνικής μελέτης αυτής με τίτλο: «Ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου και χώρου πρασίνου ή δικτύου του οικισμού Πάχνης του Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού 370.266,67€. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

10ο θέμα: Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας παράδοσης εξοπλισμού της σύμβασης 6889/21-10-2021 με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούργιου ελαστικοφόρου φορτωτή – εκσκαφέα», αναδόχου UNITRACK AEE. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν